ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιχαλάκη Παρίδη 5
6020 Λάρνακα
Τηλ. 24664203, Φαξ. 24664201